Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce społecznie i politycznie. Punktem wyjścia były działania podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet, czyli zjazdu ponad 4 tysięcy kobiet z całego kraju, które dyskutowały o wkładzie kobiet w historię ostatniego 20-lecia w Polsce.

Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres Kobiet skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną.

Reprezentacją Kongresu Kobiet jest Rada Programowa, w skład której wchodzi ponad 250 kobiet – ekspertek z całej Polski, m.in. Lidia Adamska, Henryka Bochniarz, Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska, Urszula Dudziak, Irena Eris, Małgorzata Fuszara,  Agnieszka Graff, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Agnieszka Holland, Danuta Hübner, Krystyna Janda, Beata Jarosz, Teresa Kamińska, Anna Karaszewska, Joanna Kluzik-Rostkowska, Lena Kolarska-Bobińska, Ewa Kopacz, Joanna Kos-Krauze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Olga Krzyżanowska, Barbara Labuda, Olga Lipińska, Joanna Mucha, Wanda Nowicka, Janina Ochojska, Elżbieta Penderecka, Teresa Rosati, Kazimiera Szczuka, Magdalena Środa,   Danuta Wałęsa Dorota Warakomska, Xymena Zaniewska i wiele innych.

W styczniu 2010 roku społeczny ruch został sformalizowany i powstało Stowarzyszenie Kongres Kobiet.