W dniu 20 kwietnia 2013 roku odbył się po raz pierwszy w naszym regionie,  Regionalny Kongres Kobiet woj. łódzkiego pod hasłem Partnerstwo i Kreatywność.

Spotkanie miało na celu rzucenie światła na ogromny udział kobiet w przemianach społecznych, gospodarczych i politycznych oraz zdiagnozowanie sytuacji kobiet w naszym województwie i zasugerowanie kierunków zmian. Wprawdzie dylematów rynku czy dyskryminacji kobiet nie rozwiązaliśmy w trakcie jednego dnia, ale Kongres pozwolił nam zdefiniować własne poglądy, sprecyzować oczekiwania, zgłosić sposoby rozwiązań, wyeksponować sukcesy i osiągnięcia kobiet. Wydarzenie, jakim jest  Regionalny Kongres Kobiet ma stanowić zapłon do pełniejszego i bardziej śmiałego wykorzystywania wiedzy, doświadczeń, energii, odwagi i angażowania się mieszkanek naszego regionu w określenie własnej tożsamości i aktywizację społeczności lokalnej, aby była przyjazna kobietom.

I Regionalny Kongres Kobiet woj. łódzkiego organizowało Partnerstwo Łódź dla Kobiet w skład którego weszły: Joanna Skrzydlewska, Tamara Wójcik, Blanka Brzozowska, Małgorzata Kotwica, Katarzyna Mikulska, Joanna Czaja, Izabela Nowakowska, Monika Czerska, Bogna Stawicka i Dagmara Janowicz.